lördag 28 april 2012

Kallelse till årsmöte 2012

Årsmötet äger rum på Magasinet vid Ångsbåtsbryggan.
Årsmötet äger rum söndagen den 24 juni kl 15.00 på Magasinet vid Ångsbåtsbryggan på Nösund.

Välkomna!


Förslag till dagordning för årsmötet
 1. Årsmötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Revisionsberättelsen
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Val av styrelse samt revisor
 8. Val av valberedning
 9. Fastställande av medlemsavgift för 2013
 10. Övriga frågor
 11. Mötets avslutande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Poängkappseglingarna 2023 avgjorda

  Lite i skuggan av Boxvikeregattan avgjordes även klubbmästerskapen i Laser och Optimist. Svåra förhållanden i år, många blåste bort... Las...