torsdag 10 mars 2011

Kallelse till årsmöte 2011

Söndagen den 26 juni, kl 15.00, kallas Boxvike Segelsällskaps medlemmar till årsmöte i föreningens lokal på Magasinet. På mötet kommer ny styrelse att väljas, verksamhetsberättelse och årsredovisning att antecknas, medlemsavgifter antas samt årets verksamhet att diskuteras m.m. Handlingar kommer att finnas tillgängliga på Magasinet och kan fås digitalt via info@boxvikess.se.v

Boxvike SS medlemmar hälsas välkomna till årsmötet!

Styrelsen för Boxvike SS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar