fredag 2 mars 2012

Verksamhet sommaren 2012

Hej,

Sommaren närmar sig med stormsteg och med det Boxvike SS föreningsverksamhet med kappsegling och seglarskola. Styrelsen kommer inom kort att fastställa 2012 års verksamhet, vilket kommer att presenteras här på hemsidan, vår anslagstavla vid Magasinet och i vårt medlemsblad.

Pär Gustafsson
Ordförande

Boxvike Segelsällskap fyller 40 år

2023 firar Boxvike Segelsällskap 40 år som förening på Nösund. Våra fyra första decennier som segelklubb kommer vi att fira under hela säson...