onsdag 6 maj 2015

Kallelse till Boxvike SS årsmöte 2015

Boxvike Segelsällskaps årsmöte 2015, äger rum söndagen den 28 juni, kl 15.00 i Varmbadhuset.

För frågor om årsmötet, kontakta ordförande Pär Gustafsson, via 0735-113237 alt info@boxvikess.se. Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på mötet.

Alla medlemmar och intresserade är välkomna!

1. Årsmötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av röstlängd
4. Verksamhetsberättelse 2014
5. Årsrapport 2014
6. Revisionsberättelsen 2014
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av styrelse
9. Val av revisor
10. Val av valberedning
11. Fastställande av medlemsavgift för 2016
12. Aktuell information inför säsongen 2015
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande

Nu kör vi!

 Nu har vårens mest efterlängtade dag kommit!! Anmälan till sommarens populära seglarskola har öppnat.  I år kommer Seglarskolorna genomföra...