lördag 28 april 2012

Kallelse till årsmöte 2012

Årsmötet äger rum på Magasinet vid Ångsbåtsbryggan.
Årsmötet äger rum söndagen den 24 juni kl 15.00 på Magasinet vid Ångsbåtsbryggan på Nösund.

Välkomna!


Förslag till dagordning för årsmötet
 1. Årsmötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Revisionsberättelsen
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Val av styrelse samt revisor
 8. Val av valberedning
 9. Fastställande av medlemsavgift för 2013
 10. Övriga frågor
 11. Mötets avslutande

onsdag 25 april 2012

Seglarskola sommaren 2012 - få platser kvar!

Under sommaren 2012 kommer Boxvike SS att arrangera seglarskola för optimistjollar under vecka 27, 28 och 29.


Platserna till årets seglarskola för optimistjollar börjar att ta slut. Det finns fortfarande några enstaka platser kvar under v27 och v28 samt några fler under v29.


Anmälan sker till Anmälan sker till Ellen Andersson via telefon på 0737-677985 alt ellen_154@hotmail.com. Ellen svarar även på frågor om BoSS seglarskola. Det är först till kvarn när det gäller platserna i seglarskolan, så det gäller att vara tidigt ute.

Läs mer om Boxvike SS seglarskola 2012.

Boxvikeregattan 2024 och regattabal på Nösunds havshotell

Klass: Kölbåtar och Allmoge När: Lördagen den 3:e augusti. Var: Start och målgång sker utanför ångbåtsbryggan på Nösund, Orust. Bana: Nö...