torsdag 17 mars 2016

Optimistseglarskola 2016

Under vecka 27, 28 och 29 arrangerar Boxvike Segelsällskap sin populära seglarskola för optimistjollar.

En vecka innehåller teori, nya vänner och segling.
Eleverna seglar i viken utanför Nösund, tillsammans med följebåtar och våra utbildade instruktörer. Läs mer om vår seglarskola.

Anmäl dig till optimistseglarskolan 2016

Vi ses i sommar!

Kallelse till årsmöte 2016

Medlemmar i Boxvike Segelsällskap kallas till årsmöte söndagen den 3:e juli, kl 14.00, på Varmbadhuset.

För frågor om årsmötet, kontakta ordförande Pär Gustafsson, via 0735-113237 alt info@boxvikess.se.
Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på mötet.

Alla medlemmar och intresserade är välkomna!

1. Årsmötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av röstlängd
4. Verksamhetsberättelse 2014
5. Årsrapport 2014
6. Revisionsberättelsen 2014
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av styrelse
9. Val av revisor
10. Val av valberedning
11. Fastställande av medlemsavgift för 2017
12. Aktuell information inför säsongen 2016
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande

Boxvikeregattan 2024 och regattabal på Nösunds havshotell

Klass: Kölbåtar och Allmoge När: Lördagen den 3:e augusti. Var: Start och målgång sker utanför ångbåtsbryggan på Nösund, Orust. Bana: Nö...