måndag 28 april 2014

Kallelse till årsmöte med Boxvike SS

Boxvike Segelsällskaps årsmöte 2014, äger rum söndagen den 22 juni, kl 12.00 i Varmbadhuset.

För frågor om årsmötet, kontakta ordförande Pär Gustafsson, via 0735-113237. Alla medlemmar och intresserade är välkomna!

Styrelsen

Förslag till dagordning 

 1. Årsmötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Revisionsberättelsen
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Val av styrelse samt revisor
 8. Val av valberedning
 9. Fastställande av medlemsavgift för 2015
 10. Övriga frågor
 11. Mötets avslutande

Nu kör vi!

 Nu har vårens mest efterlängtade dag kommit!! Anmälan till sommarens populära seglarskola har öppnat.  I år kommer Seglarskolorna genomföra...