onsdag 13 mars 2013

Kallelse till årsmöte 2013

Boxvike Segelsällskaps årsmöte 20013 äger rum söndagen den 23:e juni, kl 15.00, i Varmbadhuset på Nösund. 

Alla medlemmar och intresserade är välkomna!

Styrelsen

Förslag till dagordning för årsmötet


 1. Årsmötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Revisionsberättelsen
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Val av styrelse samt revisor
 8. Val av valberedning
 9. Fastställande av medlemsavgift för 2014
 10. Övriga frågor
 11. Mötets avslutande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Poängkappseglingarna 2023 avgjorda

  Lite i skuggan av Boxvikeregattan avgjordes även klubbmästerskapen i Laser och Optimist. Svåra förhållanden i år, många blåste bort... Las...