torsdag 17 mars 2016

Kallelse till årsmöte 2016

Medlemmar i Boxvike Segelsällskap kallas till årsmöte söndagen den 3:e juli, kl 14.00, på Varmbadhuset.

För frågor om årsmötet, kontakta ordförande Pär Gustafsson, via 0735-113237 alt info@boxvikess.se.
Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på mötet.

Alla medlemmar och intresserade är välkomna!

1. Årsmötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av röstlängd
4. Verksamhetsberättelse 2014
5. Årsrapport 2014
6. Revisionsberättelsen 2014
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av styrelse
9. Val av revisor
10. Val av valberedning
11. Fastställande av medlemsavgift för 2017
12. Aktuell information inför säsongen 2016
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Poängkappseglingarna 2023 avgjorda

  Lite i skuggan av Boxvikeregattan avgjordes även klubbmästerskapen i Laser och Optimist. Svåra förhållanden i år, många blåste bort... Las...