måndag 17 april 2017

Kallelse till årsmöte 2017

Medlemmar i Boxvike Segelsällskap kallas till årsmöte onsdagen den 19:e juli, kl 18.00, på Magasinet. För frågor om årsmötet, kontakta ordförande Pär Gustafsson, via 0735-113237 alt info@boxvikess.se.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på mötet.


Intresserad av att göra en insats i föreningen?
Ta kontakt med valberedningen genom Laila Bergkvist via laila.bergkvist@abgunnarsvensson.se

Förslag till dagordning

1. Årsmötets öppnande och val av mötesfunktionärer
2. Mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av röstlängd
4. Verksamhetsberättelse 2016
5. Årsrapport 2016
6. Revisionsberättelsen 2016
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av styrelse
9. Val av revisor
10. Val av valberedning
11. Fastställande av medlemsavgift för 2018
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande


Välkomna!

Styrelsen Boxvike Segelsällskap

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Är du BoSS nya ordförande?

Boxvike Segelsällskaps ordförande Henrik Turesson har meddelat valberedningen att han inte ställer upp till omval i samband med årsmötet som...